Vinařská společnost – Starovice o.s. je dobrovolné, výběrové, nepolitické samostatné sdružení zájemců o vinařskou činnost a kulturu s ní související. Naše společnost byla založena 13. května 2000.

Díky dobrým přírodním podmínkám dosahují vína, vyráběná z hroznů pěstovaných ve vybraných tratích, trvale špičkové úrovně. Ušlechtilost vína zasluhuje, aby jeho pití bylo vždy milým a krásným obřadem, aby se pilo s chutí a požitkem.

starovice04
Cíl společnosti

Cílem společnosti je podporovat a rozvíjet pěstování vinné révy a výroby vína v naší obci. Šířit poznání o oboru vinařství, udržovat vinařské tradice a podporovat kulturu s užíváním vína historicky spjatou. Touto svou aktivitou se podílet jak na tvorbě životního prostředí a krajinného vzhledu, tak na rozvoji vinařských technologií, mezilidských vztahů a vytvářením podmínek pro příjemné společenské soužití.

starovice03