Výbor

Předseda: Josef Vrátil

Místopředseda: Miloš Fabiánek

Tajemník: Miroslav Trčka

Pokladník: Jaroslav Formanka

Člen výboru: Josef Langášek