Výbor

Předseda: Jiří Lang (mob: 725763801; e-mail: ji.lang@volny.cz)

Místopředseda: Miloš Fabiánek

Tajemník: Miroslav Trčka

Pokladník: Jaroslav Formanka

Člen výboru: Josef Langášek