6. Starovické vinobraní

Program:
Od 14:00 – otevřené sklepy.
V 17:00 – „Zarážení hory“ před myslivnou
V 17:30 – dětská cimbálová muzika „Šatava“
V 18:00 – malé historické povídání „O tom jací jsme a o smyslu českých dějin“
Od 19:00 – hraje country skupina „MLHA“
Pohoštění a občerstvení na myslivně včetně burčáku zajištěno.
Vstupné: 100 Kč včetně skleničky.