XII. Starovické vinobraní

PRAGRAM:
14.00 hod. Otevření vinných sklepů
16.00 hod. Povídání o J. A. Komenském (sklep č. 132)
17.00 hod. Zarážení hory (vystupují: Folklorní soubor Šotyš a Mužský sbor Kostice–Tvrdonice. Pořadem provází Marcela Vandrová – Český rozhlas)
20.00 hod. STANDABAND Brno (country)

VSTUPNÉ: 150 Kč (v ceně je památeční sklenička)

Pořádají http://vinaristarovice.cz/